Breaking News

Politia Locala Sector 2

Director General – Dobrilă Aurel
Telefon: 021.252.51.03
Sediul central: Sos Pantelimon, nr. 27, sector 2, Bucureşti
Fax: 021.252.50.14 ; 021.253.09.14
Dispecerat: 021.252.57.70
Tel Verde: 0800.800.772
E-mail: aurel.dobrila@ps2.ro
office@politialocalas2.ro
Site: http://www.politialocalas2.ro

La 17 decembrie 2004 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti întrunit în şedinţa extraordinară, adoptă Hotărârea nr. 42 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare Sector 2.
In data de 22 decembrie
– Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti emite prin DISPOZIŢIA nr. 2852 „ numirea temporară a domnului DUMITRU SOARE în funcţia de Director al Poliţiei Comunitare Sector 2”.
La 20 ianuarie
– prin procesul verbal de predare-primire între Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti şi Poliţia Comunitară Sector 2 a fost transferat fără plată autoturismul Dacia Berlină cu nr. de îmatriculare B-75-CNS, având nr. de identificare UU 1R 11711W2771109 cu durata de funcţionare expirată
26 ianuarie
– Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti adoptă în şedinţa extraordinară Hotărârea nr.8 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani, către Poliţia Comunitară Sector 2 a imobilului situat în Bucureşti str. Olari, nr. 11-13, corp de clădire „E” Sector 2 . Personalul a fost încadrat în urma transferului unor funcţionari publici de la Primăria Sectorului 2 pe funcţiile publice echivalente din cadrul Serviciului Protecţia Mediului şi a Serviciului Însoţire, Protecţie şi Trafic Rutier a organizării concursurilor de ocupare a unor posturi vacante din data de 01.02; 11.02; şi 23.02 2005 întocmindu-se astfel 37 dosare personale pentru salariaţii instituţiei.
31 Martie
– au fost achiziţionate 16 autoturisme DACIA LOGAN şi 2 autoutilitare DACIA DOUBLE CAB de la ADSA – DEP. VENTES SPECIALE.
– Se aprobă Regulamentul de Ordine Internă a Poliţiei Comunitare Sector 2 – Decizia nr. 334 a Dir. Dumitru Soare14 Aprilie
– Intră în înzestrarea instituţiei Dacia 1310 nr.de înmatriculare B – 37 – CGP prin act de Predare – Primire de la Corpul gardienilor publici.
– În cadrul Serviciului Relaţii Publice al Poliţiei Comunitare Sector 2 apare Graficul programare ghişeu nr. 5 din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
18 Aprilie
– Poliţia Comunitară preia în folosinţă pe o perioadă de 5 ani de la Primăria Sectorului 2 spaţiul -Corp clădire „C” imobil – subsol, parter, etaj 1, parţial suprafaţa 346 mp în str. General Ipătescu, nr.3, Sector 2 Bucureşti. Imobilele au fost predate în stare de fixaţie existentă prin Proces Verbal de predare –primire pentru ducerea la împlinire a H.C.L. Sector 2 nr. 8/13.01.2005.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com